Euromajdan a Evropská unie

V těchto dnech si připomeneme páté výročí Euromajdanu na Ukrajině. Musíme začít tím, že na přelomu let 2013/2014 vrcholila na Ukrajině hospodářská, společenská a politická krize, vedoucí k destabilizaci státu a dokonce k jeho rozpadu. Lvovská oblast, Zakarpatská oblast i Krym činily kroky k nezávislosti na centrální vládě.

Kulturně historicky a politicky nejednotné obyvatelstvo mělo různé a neslučitelné názory na další orientaci země, přičemž nejhlasitější byla stanoviska negativní – protiruská a protievropskounijní. Protesty obyvatel se konaly většinou tam, kde v parlamentních volbách v roce 2012 nevyhrála mírně proruská Strana regionů prezidenta Viktora Janukovyče, nejsilnější pak na náměstí Nezávislosti (Majdan) v Kyjevě.

Protesty narůstaly a vedly k extrémním projevům násilí, kterým byla státní moc schopna zamezit patrně jen vyhlášením stanného práva. Za této situace se začala odehrávat jednání mezi ukrajinskou vládou a opozicí, kterým sekundovali ministři zahraničních věcí Radosław Sikorski (Polsko), Laurent Fabius (Francie), Frank Steinmeier (Německo), ruský ombudsman Vladimir Lukin a ruský velvyslanec Michail Zurabov. 21. února byla podepsána dohoda, jejíž znění naleznete níže. Dohoda nebyla nikdy dodržena a její dodržení nebylo ze strany EU ani vyžadováno, ani sankcionováno.

Prezident Janukovyč slíbených 48 hodin nedostal. Ukrajinský parlament de jure neplatně odvolal 22. února 2014 Janukovyče z funkce a ten následně uprchl z Ukrajiny.

Historii nezměníme, ale neměli bychom ji zapomenout, protože kulisy se sice mění, ale dramata se opakují. Roli ukrajinského Janukovyče dnes možná hraje venezuelský Maduro. A asi bychom si měli klást otázku, jakou roli jsme tehdy v roce 2014 hráli my, Evropská unie. Vtírá se mi myšlenka na roli „užitečných idiotů“.


Smlouva o urovnání krize na Ukrajině (neoficiální překlad)

Znepokojeni tragickou ztrátou životů na Ukrajině, ve snaze bezodkladně zastavit krveprolití a s odhodláním nastoupit cestu k politickému urovnání krize jsme se my, níže podepsané strany, dohodly na následujícím:

1. Během 48 hodin po podpisu této dohody bude přijat, podepsán a zveřejněn zvláštní zákon, který obnoví funkčnost ukrajinské ústavy z roku 2004 s dosud přijatými změnami. Podepsaní prohlašují, že do deseti dnů pak hodlají vytvořit koalici a zformovat vládu národní jednoty.

2. Ústavní reforma, která upravuje pravomoci prezidenta, vlády a parlamentu, bude zahájena bezodkladně a dokončena bude v září 2014.

3. Prezidentské volby se uskuteční hned po přijetí nové ukrajinské ústavy, nejpozději ale v prosinci 2014. Bude schválen nový volební zákon a rovněž nově zformována ústřední volební komise na proporčním základě v souladu s pravidly OBSE a Benátské komise (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Evropské komise pro demokracii pomocí práva – pozn. ČTK).

4. Na vyšetřování nedávných násilných činů budou společně dohlížet státní moc, opozice a Rada Evropy.

5. Státní moc nevyhlásí výjimečný stav. Státní moc a opozice se zdrží násilných akcí.

Nejvyšší rada (parlament) Ukrajiny schválí třetí zákon o amnestii, který se bude vztahovat na stejné přečiny, na něž se vztahoval zákon o amnestii z 16. ledna 2014.

Obě strany vynaloží velké úsilí k normalizaci života ve městech a obcích tím, že uvolní správní a veřejné budovy a odblokují ulice a náměstí.

Nezákonně držené zbraně budou předány orgánům ukrajinského ministerstva vnitra během 24 hodin od doby, kdy vstoupí v platnost výše zmíněný zvláštní zákon (článek 1 této smlouvy).

Po této době budou veškeré případy nezákonného držení zbraní spadat pod příslušné ukrajinské zákony.

Opoziční síly a mocenské orgány opustí linie konfrontace. Mocenské orgány budou využívat bezpečnostní složky výhradně pro fyzickou ochranu státních budov.

6. Ministři zahraničí Francie, Německa a Polska a zvláštní představitel prezidenta Ruské federace vyzývají k okamžitému zastavení veškerého násilí a konfrontace.

V Kyjevě, 21. února 2014

Za státní moc: ukrajinský prezident Viktor Janukovyč

Za opozici: vůdce strany UDAR Vitalij Kličko, vůdce hnutí Vlast Arsenij Jaceňuk, vůdce hnutí Svoboda Oleh Ťahnybok.

Potvrzují: Za Evropskou unii ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier, ministr zahraničí Polské republiky Radoslaw Sikorski, šéf odboru kontinentální Evropy ministerstva zahraničí Francouzské republiky Eric Fournier

Napsat komentář