K hnutí „žlutých vest“

Prohlášení Strany evropské levice z 4. 2. 2019

Strana evropské levice sledovala vývoj ve Francii s hlubokým znepokojením. Především tzv. úsporná opatření a škrty v sociální oblasti zaváděné Emanuelem Macronem, který provádí politiku jednoznačně v zájmu vedoucích tříd a autoritářskými metodami. Jeho úsporná opatření zasáhla zejména většinu námezdně pracujících ve Francii a nikoliv bohatší vrstvy. Výsledkem jsou již od listopadu 2018 trvající protesty „žlutých vest“.

Stojíme solidárně na straně těchto žlutých vest, které nenásilně demonstrují za daňovou spravedlnost, za zlepšení životní úrovně a mezd a za demokracii. Odsuzujeme násilí policejních důstojníků, zejména použití tzv. „flashballs“ (neletální střelné zbraně).

Jako Strana evropské levice budeme usilovat o reálné zlepšení práv pracujících a sociálních práv, a proto navrhujeme jinou cestu, tedy založení evropského vývoje na bázi solidarity, s respektem k suverenitě lidu. Bojujeme za ukončení tzv. politiky „úspor“. Chceme ji nahradit alternativní ekonomickou a sociální politikou, schopnou vytvářet pracovní místa, spravedlivě rozdělovat bohatství společnosti a pokrývat sociální potřeby. Naším cílem je obnovit v lidech naději: novým směřováním ke spolupráci a solidaritě na evropské úrovni ve službách našich národů a národů celého světa.

4. února 2019

Napsat komentář