Naši lidé

Strana demokratického socialismu (SDS) je jedinou českou politickou stranou, jejíž vnitřní život, ale i její politické směřování neovlivňují jen její členové, ale od XII. sjezdu i registrovaní sympatizanti. Smyslem tohoto návrhu byla snaha o prolomení bariery mezi politickými stranami mezi sebou, ale i mezi politickou stranou a občanskou veřejností, která často odmítá vstupovat do pro ni neprůhledných stranických struktur.

Registrovaný sympatizant SDS má práva a povinnosti jako člen SDS se dvěma výjimkami: neplatí členské příspěvky a nemá právo volit a být volen do orgánů strany. Detaily o vnitřním fungování SDS se lze dočíst ve stanovách strany, dále jen stručně:

Nejvyšším orgánem SDS je podle stanov její sjezd, který se schází zpravidla jednou za dva roky. Sjezd volí Celostátní výbor (CV) SDS, který se schází jednou za dva měsíce a který řídí stranu mezi jejími sjezdy. Celostátní výbor pak volí své předsednictvo (PCV SDS), které stranu zastupuje navenek. Aktuální CV SDS zvolil PCV SDS ve složení: předseda RNDr. Milan Neubert, Ph.D., místopředsedové: Andrej Bóna, prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., JUDr. Lubomír Ledl, MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

My se na vás díváme, tak se koukněte i vy na naše PCV 🙂