K neonacistickému pochodu v Maďarsku

Stanovisko SDS k neonacistickému pochodu v Maďarsku

Plně podporujeme naši sesterskou Dělnickou stranu Maďarska (2006) v jejím odporu proti „Vzpomínkovému pochodu“, pořádanému 9. února 2019 již poněkolikáté hnutím Jobbik za účasti neonacistů z celé Evropy, především z Polska, Německa, Itálie, Rakouska, ale také z ČR a Slovenska. Tento pochod na budínský hrad je připomínkou „Dne cti“, dne kapitulace maďarské fašistické armády před sovětskou armádou. Součástí „historické vzpomínky“ je také použití nacistické a fašistické symboliky za blahovolné asistence státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že takové „vzpomínkové slavnosti“ nemají v současné Evropě místo.

PCV SDS, 7. 2. 2019

K hnutí „žlutých vest“

Prohlášení Strany evropské levice z 4. 2. 2019

Strana evropské levice sledovala vývoj ve Francii s hlubokým znepokojením. Především tzv. úsporná opatření a škrty v sociální oblasti zaváděné Emanuelem Macronem, který provádí politiku jednoznačně v zájmu vedoucích tříd a autoritářskými metodami. Jeho úsporná opatření zasáhla zejména většinu námezdně pracujících ve Francii a nikoliv bohatší vrstvy. Výsledkem jsou již od listopadu 2018 trvající protesty „žlutých vest“.

Stojíme solidárně na straně těchto žlutých vest, které nenásilně demonstrují za daňovou spravedlnost, za zlepšení životní úrovně a mezd a za demokracii. Odsuzujeme násilí policejních důstojníků, zejména použití tzv. „flashballs“ (neletální střelné zbraně).

Jako Strana evropské levice budeme usilovat o reálné zlepšení práv pracujících a sociálních práv, a proto navrhujeme jinou cestu, tedy založení evropského vývoje na bázi solidarity, s respektem k suverenitě lidu. Bojujeme za ukončení tzv. politiky „úspor“. Chceme ji nahradit alternativní ekonomickou a sociální politikou, schopnou vytvářet pracovní místa, spravedlivě rozdělovat bohatství společnosti a pokrývat sociální potřeby. Naším cílem je obnovit v lidech naději: novým směřováním ke spolupráci a solidaritě na evropské úrovni ve službách našich národů a národů celého světa.

4. února 2019

V jaké kondici je naše školství?

Po několika měsících byla SDS opět pozvána do diskusního pořadu ČT Politické spektrum – opět k problematice českého školství. Premiéra pořadu byla v sobotu 26. 1. 2019 od 14:32.

“Problémů našeho školství je už řadu let dost a dost, přesto se čas od času vynoří ještě nějaký další. Nedávno to byla inkluze, teď přehnaná administrativa nebo třeba obědy pro děti ve škole zdarma. Je naše školství opravdu tak problematické? Jak se za třicet let změnilo a co mu dodnes chybí? Na tyto a další otázky se pokoušejí najít odpověď předseda hnutí Změna Jan Korytář, místopředseda Konzervativní strany Michal Struha a místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna.” (Perex ČT.)

Pořad můžete shlédnout ze záznamu ZDE.

K situaci ve Venezuele

Prohlášení předsedy EL Gregora Gysiho ze dne 24. ledna 2019

Konfrontace mezi prezidentem Venezuely a předsedou Národního shromáždění eskaluje na úkor obyvatel. Jednostranná uznání z ciziny rozhodně nepomáhají. Nemůže tomu být tak, že by, jako v minulosti, USA určovaly, kdo se stane nebo zůstane hlavou cizího státu. Namísto uplatňování různého měřítka při uznávání by jiné vlády a EU měly všechny strany vyzývat k rozhovorům, které by přinášely řešení ekonomických a politických střetů. Skutečností je, že jeden byl zvolen prezidentem, druhý jen předsedou Národního shromáždění. Všechno další přináší jen rozdmýchávání a posilování konfliktu.

SDS má strach o úroveň výuky dějepisu, ale úplně jiný než BIS

Z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) vyplývá její obava, že „moderní dějiny ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin“ a že „proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka“. Ministerstvo školství po schůzce s BIS posléze oznámilo, že chce zajistit prostor pro vyváženou výuku moderních dějin během plánované revize rámcových plánů.

Pokračování textu SDS má strach o úroveň výuky dějepisu, ale úplně jiný než BIS