SDS má strach o úroveň výuky dějepisu, ale úplně jiný než BIS

Z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) vyplývá její obava, že „moderní dějiny ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin“ a že „proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka“. Ministerstvo školství po schůzce s BIS posléze oznámilo, že chce zajistit prostor pro vyváženou výuku moderních dějin během plánované revize rámcových plánů.

Šídlo v pytli neutajíš. Opět se ukázalo, že podstatou státu je organizované násilí panující třídy. Toto násilí bývá v moderní měšťácké společnosti normálně skryto za robustním řetězem opevnění a kasemat občanské společnosti, která vyvažuje nátlak konsensem. Teď šídlo pytel prorazilo – moc dala najevo, že chce ovládnout minulost. George Orwell to napsal jasně: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“

Zájem občanů a zájem státu se plně nepřekrývají. My v SDS jsme přesvědčeni o tom, že v zájmu všech občanů je taková výchova mladé generace, která ji povede ke kritickému myšlení a v případě dějepisu také k historické gramotnosti. Tímto směrem ovšem kroky BIS nesměřují. Každá politická garnitura má tendenci překreslovat současné dějiny, už jen proto, aby přikrášlila svůj vlastní obraz a aby zdůvodnila svou moc.

Některé české politické reprezentace se už v minulosti chtěly navíc zalíbit svým chlebodárcům a pak byly ochotny měnit historii a její výuku i kvůli nim. Český národ na to jednou vtipně reagoval slovy: „Vyměním všechny přátelské svazky za tři svazky mrkve“.

Milan Neubert, předseda CV SDS, 20. 1. 2019

Napsat komentář